Bijeenkomst stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord

Weezenlanden-Noord gaat veranderen. Binnenkort is het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe buurt klaar voor gemeentelijke besluitvorming. Op donderdag 19 maart tussen 19.00 en 20.30 uur presenteren Nijhuis Bouw/Explorius Vastgoedontwikkeling, Openbaar Belang en de gemeente Zwolle het plan tijdens een inloopbijeenkomst in het Provinciehuis, zaal De Hof (Luttenbergstraat 2). Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bezoekers bepalen zelf op welke tijd ze langs willen komen. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en een reactie te geven op het plan.

De basis voor Weezenlanden-Noord

Het stedenbouwkundig plan is een plan op hoofdlijnen. Het is de basis voor de verdere uitwerking. Het plan laat vooral zien hoe de indeling van de buurt wordt. Bijvoorbeeld waar de gebouwen komen, de straten, het openbaar groen met ruimte voor water en natuur, het buurtpark en de hofjes, de fietsroutes en wandelpaden en de parkeerplekken.

Het stedenbouwkundig plan laat niet zien hoe de gebouwen en de openbare ruimte er precies uit komen te zien. Dat is een volgende stap: bij het ontwerp van de architect en de landschapsarchitect. Naast het plan is er ook informatie over de globale planning.

Vervolg

Het college van de gemeente Zwolle neemt naar verwachting volgende maand een besluit over het stedenbouwkundig plan voor Weezenlanden-Noord. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nijhuis en Explorius ontwikkelen en bouwen de komende jaren Weezenlanden-Noord; een stadse buurt pal tegen het centrum van Zwolle. Een buurt met een fijne reuring, veel groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en aandacht voor water en natuur. Een plek om te wonen en te werken, met woningen voor ieders (woon)wens.

Er komen circa 500 woningen, waarvan 230 sociale huurwoningen voor verhuur door Openbaar Belang. Het overige deel bestaat uit een mix van koop en vrije sector huur. Het parkeren door bewoners en bezoekers kan in een (half) verdiepte parkeergarage.